Arbetet med Blåshuset kräver stora resurser, både i form av pengar och arbete. Om du vill stödja oss och hjälpa oss en bit på vägen är vi väldigt tacksamma.

  • Donationer
  • Sponsring
  • Engagera dig i föreningen genom att bli medlem eller hjälpa oss med ett specifikt delprojekt

Alla ekonomiska bidrag går till verksamheten.