Vi är en förening som arbetar för att skapa ett kulturhus nära Linköpings campus där alla kulturföreningar med anknytning till LiU kan få en permanent mötesplats och ägna sig åt sång, musik, spex och utbyta tankar och idéer.

Med ditt stöd kan vi nå fram till målet, lämna gärna ett bidrag eller läs mer om andra sätt att stödja vår vision.