Vi bjuder härmed in dig med ekonomiskt eller annat engagemang i Föreningen Blåshuset till till extra föreningsstämma den 30 mars i Linköping. Syftet med stämman är att dels aktualisera administrativa roller och formalia för styrelsearbetet, dels att fatta principbeslut om föreningens framtid.

Under flera år har verksamheten gått på sparlåga på grund av svårigheter att fylla en styrelse. När vi nu skriver 2023 kan vi också konstatera att föreningens mål inte nåtts trots stor välvilja och engagemang hos många som genom åren bidragit till verksamheten.

Vi anser därför att det är dags att påbörja en ansvarsfull avveckling av föreningen, och håller nu detta möte för att kunna ta första steget mot en slutgiltig upplösning 2024. Se bifogad dagordning för mer om avvecklingsplanen, samt hur styrelsen önskar hantera föreningens ekonomiska medel under perioden fram till avvecklingen.
Dagordning

Om du önskar delta i stämman, begär fullständig information via mail till info@blashus.se senast den 28 mars.

Välkommen!
Styrelsen