Idén om ett kulturhus för studenters musik-, sång- och spexverksamhet föddes hösten 2009 i samband med att studentorkestern LiTHe Blås blivit uppsagd från sin lokal “Barbara” i Ryd. Efter en tids diskuterande bildades en projektgrupp av några engagerade alumner från LiTHe Blås. Hösten 2012 formaliserades arbetet lite mer, och den ideela föreningen Blåshuset bildades.

Vi i Blåshuset vet att en bra lokal är oerhört viktig för all föreningsverksamhet. Därför är vår vision är att såväl LiTHe Blås som andra kulturföreningar med anknytning till Linköpings Universitet ska ges möjlighet till anpassade lokaler där hela föreningens verksamhet ges utrymme. Blåshuset ska vara en plats där vi kan repa, utvecklas och umgås utan att störa eller bli störda.

Vår vision är att nå målet med ett Blåshus till 2023.